Tureček, Dalibor

Name variants:

Tureček, Dalibor (preferred)
Content type
Displaying 1 - 11 of 11.

Article
Tureček, Dalibor. Březinova Vedra, aneb, Ucházet se o báseň. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2007, vol. 56, iss. V10, pp. 135–144.

Article
Tureček, Dalibor. Hankova verze jihoslovanské hrdinské epiky. Bohemica litteraria. 2015, vol. 18, iss. 1, pp. 40–55.

Article
Tureček, Dalibor. Karel Vinařický: Mezi klasicismem a romantikou. Bohemica litteraria. 2017, vol. 20, iss. 1, pp. 54–92.

Article
Tureček, Dalibor. Laudis et gratiae relatio. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. V, Řada literárněvědná bohemistická. 2001, vol. 50, iss. V4, pp. 9–12.

Article
Tureček, Dalibor. Morfologické rysy Nerudovy fejetonistiky šedesátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1988, vol. 37, iss. D35, pp. 21–31.

Article
Tureček, Dalibor. Nerudova povídka Franc: romantizující kontexty realistické črty. Bohemica litteraria. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 47–59.

Article
Tureček, Dalibor. Nerudův společensko-politický fejeton jako žánr. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1992, vol. 41, iss. D39, pp. 63–74.

Article
Tureček, Dalibor. Osobnost v průsečících tradice : ke stému výročí narození prof. PhDr. Dušana Jeřábka, DrSc.. Bohemica litteraria. 2022, vol. 25, iss. 1, pp. 95–102.

Article
Tureček, Dalibor. Romanická povaha Jungmannova překladu Chateaubriandovy Ataly. Bohemica litteraria. 2013, vol. 16, iss. 1, pp. 7–21.

Article
Urválková, Zuzana; Tureček, Dalibor. Rozhovor s prof. PhDr. Daliborem Turečkem, CSc.. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 207–213.

Article
Tureček, Dalibor. Úvodem. Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 5–6.