Vachůt, Petr

Name variants:

Vachůt, Petr (preferred)
Content type
Displaying 1 - 3 of 3.

Article
Urbanová, Petra; Vachůt, Petr; Měchurová, Zdeňka. Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, vol. 60, iss. M16, pp. 219–232.

Chapter
Vachůt, Petr. Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, pp. 175–186.

Article
Vachůt, Petr. Několik poznámek k vypovídací hodnotě dětských pohřbů na nekropolích starší doby bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 89–99.