Vachůt, Petr

Varianty jmen:

Vachůt, Petr (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 3 z celkového počtu 3.

Článek
Urbanová, Petra; Vachůt, Petr; Měchurová, Zdeňka. Analýza podobnosti drobné středověké plastiky pomocí trojrozměrných modelů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2011, roč. 60, č. M16, s. 219–232.

Kapitola
Vachůt, Petr. Historie archeologických výzkumů raně středověkých pohřebišť na území Moravy a Slezska. In: Moravskoslezská škola doktorských studií. Seminář 1. 2008, s. 175–186.

Článek
Vachůt, Petr. Několik poznámek k vypovídací hodnotě dětských pohřbů na nekropolích starší doby bronzové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 89–99.