Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle

Název: Dřevo a hlína v procesu vzniku středověkého kachle
Variantní název:
  • Ton und Holz im Entstehungsprozess der mittelalterlichen Kachel
Zdrojový dokument: Archaeologia historica. 2001, roč. 26, č. [1], s. 403-409
Rozsah
403-409
  • ISSN
    0231-5823
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Reference
[1] KRAJÍC, R., 1997: Středověká kachlová kamna v Táboře. (Archeologický výzkum v Křižíkově ulici čp. 28.) Tábor. 177-188.

[2] PAŘÍK, V.-HAZLBAUER, Z., 1991: Technologie výroby gotických kachlů s prořezávanou čelní stěnou. AH 16/91, 293-304.

[3] SMETÁNKA, Z., 1968: Technologie výroby českých kachlů od počátku 14. do počátku 16. století. PA LIX, 543-578.

[4] VITANOVSKÝ, M.-HAZLBAUER, Z., 1995: Příspěvek k výrobě pozdněgotických kachlových matric - otázky výtvarné formy a technologie. AH 20/95, 539-550.

[5] VITANOVSKÝ, M., 2000: Nové nálezy historických kachlíc v Kremnici a technológia ich výroby. Kremnické muzeum. Zborník k 110. výročiu vzniku múzea v Kremnici. Kremnica. 158-165.