Vokáč, Milan

Name variants:

Vokáč, Milan (preferred)
Content type
Displaying 1 - 7 of 7.

Article
Zimola, David; Vokáč, Milan. Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica. 2011, vol. 36, iss. 2, pp. 431–453.

Article
Vokáč, Milan; Pelikán, Antonín. Lokalita kultury nálevkovitých pohárů u Myslibořic (okr. Třebíč). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2003-2004, vol. 52-53, iss. M8-9, pp. 258–263.

Article
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, vol. 61, iss. M17, pp. 95–120.

Article
Vokáč, Milan; Jílek, Jan. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 65–73.

Article
Vokáč, Milan. Pravěké sídliště u Korduly, obec Rešice (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, vol. 50, iss. M6, pp. 51–61.

Article
Vokáč, Milan. Sídliště lidu s lineární keramikou u Rouchovan na Trebíčsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2005-2006, vol. 54-55, iss. M10-11, pp. 9–19.

Article
Droberjar, Eduard; Vokáč, Milan. Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, vol. 51, iss. M7, pp. 55–76.