Vokáč, Milan

Varianty jmen:

Vokáč, Milan (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7.

Článek
Zimola, David; Vokáč, Milan. Archeologické výzkumy několika venkovských kostelů na Jihlavsku. Archaeologia historica. 2011, roč. 36, č. 2, s. 431–453.

Článek
Vokáč, Milan; Pelikán, Antonín. Lokalita kultury nálevkovitých pohárů u Myslibořic (okr. Třebíč). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20032004, roč. 52-53, č. M8-9, s. 258–263.

Článek
Kuča, Martin; Nývltová Fišáková, Miriam; Škrdla, Petr; Vokáč, Milan. Lokalita staršího stupně kultury s moravskou malovanou keramikou v Březníku na Českomoravské vrchovině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2012, roč. 61, č. M17, s. 95–120.

Článek
Vokáč, Milan; Jílek, Jan. Nová polykulturní lokalita u Božic, okr. Znojmo. Nález terčovité spony typu Exner III 24. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, roč. 54-55, č. M10-11, s. 65–73.

Článek
Vokáč, Milan. Pravěké sídliště u Korduly, obec Rešice (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2001, roč. 50, č. M6, s. 51–61.

Článek
Vokáč, Milan. Sídliště lidu s lineární keramikou u Rouchovan na Trebíčsku. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 20052006, roč. 54-55, č. M10-11, s. 9–19.

Článek
Droberjar, Eduard; Vokáč, Milan. Sídliště z doby bronzové, laténské, římské a slovanské u Strachotic (okres Znojmo). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. M, Řada archeologická. 2002, roč. 51, č. M7, s. 55–76.