Search

Displaying 1 - 27 of 27

Book
Gregerová, Miroslava, Hložek, Martin, Holub, Petr, Jordánková, Hana, Loskotová, Irena, Měchurová, Zdeňka, Nosek, Vojtěch, Sedláčková, Lenka, Tymonová, Markéta, Jagosz-Zarzycka, Zofia, Zůbek, Antonín. Zdroje a šíření vybraných komodit keramické produkce vrcholného a pozdního středověku = Sources and distribution of selected high and late medieval pottery products. 2021

Book
Balcárková, Adéla, Dresler, Petr, Macháček, Jiří. Povelkomoravská a mladohradištní keramika v prostoru dolního Podyjí. 2017

Book
Macháček, Jiří, Balcárková, Adéla, Dresler, Petr, Přichystalová, Renáta, Prišťáková, Michaela. Břeclav - Pohansko. X., Sídelní areál na Severovýchodním předhradí : archeologické výzkumy v letech 2008-2016. 2021

Book
Macháček, Jiří, Dresler, Petr, Přichystalová, Renáta, Sládek, Vladimír. Břeclav – Pohansko VII., Kostelní pohřebiště na Severovýchodním předhradí. 2016

Book
Přichystalová, Renáta, Kalová, Kateřina, Boberová, Kateřina, Nováček, Jan. Břeclav - Pohansko. IX., Pohřební areály z Jižního předhradí (archeologicko-antropologická studie). 2019