Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky

Název: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. X, Řada literárněvědné slavistiky
ISSN
1212-1509
Variantní název
Literárněvědná slavistika
Slavica litteraria
Studia minora Facultatis philosophicae Universitatis Brunensis. X, Series slavica litteraria
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 1998-2007
Ústav FF MU
Obor
Navazuje:
Slavica litteraria (2008-present)
Popis
Řada literárněvědné slavistiky (řada X) Sborníku prací filozofické fakulty brněnské univerzity, ISSN 1212-1509, vycházela v letech 1998-2007, zároveň s názvem Slavica litteraria. Uveřejňovala slavistické literárněvědecké příspěvky. Navázala na řadu literárněvědnou (D), která vycházela v letech 1954-1997. Od roku 2008 pokračuje jako recenzovaný vědecký časopis Slavica litteraria, ISSN 1212-1509, který vychází dvakrát ročně.
Ročníky, čísla
2007 (Ročník 56 edice SPFFBU)
X10
2006 (Ročník 55 edice SPFFBU)
X9
2005 (Ročník 54 edice SPFFBU)
X8
2004 (Ročník 53 edice SPFFBU)
X7
2003 (Ročník 52 edice SPFFBU)
X6
2002 (Ročník 51 edice SPFFBU)
X5
2001 (Ročník 50 edice SPFFBU)
X4
2000 (Ročník 49 edice SPFFBU)
X3
1999 (Ročník 48 edice SPFFBU)
X2
1998 (Ročník 47 edice SPFFBU)
X1