[Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)]

Název: [Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1993, roč. 42, č. E38, s. 233-234
Rozsah
233-234
  • ISSN
    0231-7915
Type: Recenze
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia). Praha: Historický ústav AV ČR, 1992. 153 s. Práce Historického ústavu ČAV. Ř. A, Monographia, ISSN 0862-7088; Sv. 4. ISBN 80-85268-11-6.