E38

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická
Rok: 1993
Ročník: 42
Číslo: E38
Rok vydání
1994
ISSN
0231-7915
ISBN
80-210-0918-7
Články
Title Document
Listovité hroty z lokality Ořechov II | [7]–14
Čermáková, Zdeňka
PDF
Unikátní nález hromadného pohřbu v sídlištní jámě ze starší doby bronzové v Těšeticích-Kyjovicích, okr. Znojmo | [15]–57
Čižmář, Zdeněk; Dočkalová, Marta; Gregerová, Miroslava; Kazdová, Eliška; Koštuřík, Pavel; Mrázek, Ivan; Procházková, Pavlína
PDF
K sídlištní keramice blatnicko-mikulčického horizontu | [59]–90
Dostál, Bořivoj
PDF
Karolínské meče z Pohanska u Břeclavi | [91]–109
Vignatiová, Jana
PDF
Graphic representation methods in archaeological prospection in Moravia | [111]–117
Hašek, Vladimír; Petrová, Hana; Segeth, Karel
PDF
Die Entstehung und Austrahlung des griechischen Alphabets im östlichen und zentralen Mittelmeerraum im 8.-6. Jh. v. Chr. | [119]–129
Bartoněk, Antonín
PDF
Die zwei wichtigsten altlateinischen Inschriften aus Rom des 6. Jh. v. Chr. | [131]–139
Urbanová, Daniela
PDF
Le osservazioni sul prosimetrum nei romanzi greci e latini | [141]–150
Bartoňková, Dagmar
PDF
Genitivkomplement in lateinischen Satzstrukturen | [151]–162
Marečková-Štolcová, Elena
PDF
Duae Ammianei textus (XV 5,5 et XXVIII 4,11) emendationes praeteritis simpliciores | [163]–168
Češka, Josef
PDF
L'orante : quelques réflexions sur le plus spécifique symbole de l'art paléochrétien | [169]–182
Pardyová, Marie
PDF
Einige Korrekturen zur Überlieferung der Heroiden Ovids | [183]–194
Engelbrecht, Wilken
PDF
PhDr. Rudolf Tichý, CSc. 1924-1993 | [195]–196
Kazdová, Eliška
PDF
K teorii archeologických systémů | [197]–201
Macháček, Jiří
PDF
Miscellanea archaelogica
Title Document
Zdroj a původ barviv používaných v paleolitu a neolitu na jižní Moravě | [203]–206
Havlíček, Pavel
PDF
Poznámky k metodice výzkumu paleolitu ve Francii | 206–211
Čermáková, Zdeňka
PDF
Mušovské poznámky | 211–212
Frel, Jiří
PDF
Recenze a referáty
Title Document
[Olive, Monique; Taborin, Yvette; Pigeot, Nicole. Il y à 13 000 ans a Etiolles] | [213]–214
Čermáková, Zdeňka
PDF
[Soffer, Olga; Vandiver, Pamela. Case of the exploding figurines] | 214–216
Neruda, Petr
PDF
[Préhistoire Européenne] | 216–217
Kazdová, Eliška
PDF
[Czerniak, Lech; Kośko, Aleksander. Z badań nad genesą rozwoju i systematyką kultury pucharów lejkowatych na Kujawach] | 218–219
Koštuřík, Pavel
PDF
[Neugebauer, Johannes-Wolfgang. Die Kelten im Osten Österreichs] | 219–222
Hlava, Miloš
PDF
[Kuzmová, Klára. Terra sigillata v zbierkach muzea. Katalog III, Rímske zbierky] | 222–223
Kazdová, Eliška
PDF
[Reardon, B.P. The form of Greek romance] | 223–227
Bartoňková, Dagmar
PDF
[Langosch, Karl. Europas Latein des Mittelalters: Wesen und Wirkung - Essays und Quellen] | 228–229
Nechutová, Jana
PDF
[Die "Gesta Hungarorum" des anonymen Notars: die älteste Darstellung der ungarischen Geschichte. László Veszprémy, (ed.)] | 229–231
Bednaříková, Jarmila
PDF
[Kilwardby, Robert. Quaestiones in librum secundum Sententiarum. Herausgegeben von Gerhard Leibold] | 231
Nechutová, Jana
PDF
[Rogerius de Platea. Rogerii de Platea Sermones. Ed. Cataldo Roccaro] | 232–233
Tenorová, Dagmar
PDF
[Kopičková, Božena. Historické prameny k studiu postavení ženy v české a moravské středověké společnosti: (interdisciplinární pojetí studia)] | 233–234
Baginová, Olga
PDF
[Hlobil, Ivo; Petrů, Eduard. Humanismus a raná renesance na Moravě] | 235–236
Sklenářová, Noemi; Kysučan, Lubor
PDF
[Legenda, její funkce a zobrazení: příspěvky z mezioborových setkání konaných 29.října a 10.prosince 1991. I., Funkce legendy v proměnách křesťanské společnosti. II., Proměny zobrazení legendárního hrdiny (od antických héroů až po barokní světce). III, Legenda jako slovesný útvar a výtvarná inspirace. IV., Vlastenecké a nacionální aspekty legend o českých světcích. V., Sémiotika atributů světců] | 237–239
Baginová, Olga
PDF
[Konference Caratteri e diffusione del latino in età arcaica. A cura di Enrico Campanile] | 239–240
Urbanová, Daniela
PDF
"Rehabilitace" spony z Praeneste | 240
Urbanová, Daniela
PDF