Opuscula historiae artium

Název: Opuscula historiae artium
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Vydavatel
Masarykova univerzita, Filozofická fakulta, Brno
Vydáváno: 2009-dosud
Poznámka
Na základě rozhodnutí redakce časopisu jsou plné texty dostupné se zpožděním 24 měsíců.
Full text of articles are available after a 24-month delay (embargo).
Popis
Časopis Opuscula historiae artium, ISSN 1211-7390 (print), ISSN 2336-4467 (online), je recenzovaný vědecký časopis, který uveřejňuje příspěvky z oblasti dějin umění a příbuzných disciplín. Vychází dvakrát ročně od r. 2009. Je pokračováním periodika Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity (SPFFBU; Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis), řada uměnovědná (F), ISSN 0231-5025 a ISSN 1211-7390, které vycházelo v letech 1957-2008 (od r. 1996 již také se souběžným názvem Opuscula historiae artium).
Opuscula historiae artium, ISSN 1211-7390 (print), ISSN 2336-4467 (online), is a peer-reviewed scholarly journal published by the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno. It includes contributions in history of arts and related disciplines. The journal is published twice a year since 2009. Opuscula historiae artium is a continuation of the periodical Sborník prací filozofické fakulty brněnské univerzity, řada uměnovědná (F) (= Studia minora facultatis philosophicae universitatis Brunensis, Series historiae artium), ISSN 0231-5025 and ISSN 1211-7390, which was published from 1957 to 2008 (since 1996 also with parallel shorter title Opuscula historiae artium).
Ročníky, čísla
2023 (Ročník 72)
1 2
2022 (Ročník 71)
1-2
2021 (Ročník 70)
1 2
2020 (Ročník 69)
1 2
2019 (Ročník 68)
1 2
2018 (Ročník 67)
1 2
2017 (Ročník 66)
1 2
2016 (Ročník 65)
1 2
2015 (Ročník 64)
2014 (Ročník 63)
1-2
2013 (Ročník 62)
2012 (Ročník 61 [56])
1 2
2011 (Ročník 60 [55])
1 2
2010 (Ročník 59 [54])
1-2
2009 (Ročník 53)
F53