1

Title: Opuscula historiae artium
Rok: 2012
Ročník: 61 [56]
Číslo: 1
Rok vydání
2012
ISSN
1211-7390 (print)
2336-4467 (online)
Články – Articles
Title Document
Max Dvořák dnes : od duchovních věd k vědám kulturním | 2–11
Kroupa, Jiří
PDF
Der Abbau der Großstadt : Leopold Bauers urbanistische Entwürfe und Metropolvisionen | 12–35
Vybíral, Jindřich
PDF
Scénografie: Bohumír Matal : nástin malířovy spolupráce s divadlem | 36–49
Matulová, Jitka
PDF
Kratší studie – Shorter notices
Title Document
Torzo Ukřižovaného z Polné | 50–57
Kruntorád, Matěj
PDF
Archiv – Archives
Title Document
"Chuť kupovat živé umění" : z korespondence brněnského sběratele moderního umění Františka Dvořáčka | 57–75
Slavíček, Lubomír
PDF
Paměť – Memory
Title Document
[Paměť : nová nepravidelná rubrika] | 76
Suchánek, Pavel
PDF
Setkávání s Milanem Tognerem | 77–79
Kroupa, Jiří
PDF
L'ultima lettera al professore | 79–80
Zapletalová, Jana
PDF
Bibliografie Milana Tognera 1966–2012 | 80–94
Zapletalová, Jana
PDF