Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie

Název: Hans-Georg Gadamer a hermeneutická filosofie
Variantní název
Hans-Georg Gadamer and hermeneutical philosophy
Hans-Georg Gadamer und die hermeneutische Philosophie
Hans-Georg Gadamer et la philosophie herméneutique
Zdrojový dokument: Hroch, Jaroslav. Bratislavské přednášky. Šmajs, Josef (Editor). 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2002, pp. 145-168
Rozsah
145-168
Typ
Článek
Jazyk
česky
Licence: Neurčená licence