Příloha

Název: Příloha
Autor: Dytrt, Petr
Zdrojový dokument: Dytrt, Petr. Učební texty k francouzským dějinám od počátků k dnešku. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2013, pp. 139-148
Rozsah
139-148
Typ
Příloha
Jazyk
česky
francouzsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence