Religionistika

Název: Religionistika
Vydavatel
Masarykova univerzita
Vydáváno: 1995-2005
Popis
Ediční řada učebních textů a knih vydávaných Ústavem religionistiky Filozofické fakulty MU.
Book series published by the Department for the Study of Religions of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno).
Poznámka
Na základě rozhodnutí Ústavu religionistiky FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné.
By decision of the Department for the Study of Religions, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available.