Etnologické příručky

Název: Etnologické příručky
Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Vydáváno: 2013-dosud
Popis
Ediční řada vydávaná od r. 2013 Ústavem evropské etnologie Filozofické fakulty Masarykovy univerzity.
Book series published by the Department of European Ethnology of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) since 2013.
Poznámka
Na základě rozhodnutí Ústavu evropské etnologie FF MU jsou elektronické verze publikací vyšlých v této edici zatím nedostupné (kromě příručky "Vybrané právní otázky etnologického výzkumu").
By decision of the Department of European Ethnology, FA MU, digital copies of publications published within this series are not yet freely available (except for "Vybrané právní otázky etnologického výzkumu").
Obor