Tibeto-barmská etnika

Název: Tibeto-barmská etnika
Zdrojový dokument: Šindelář, Pavel. Etnografie Číny. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 91-141
Rozsah
91-141
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
Note
Obsahuje: Tibeťané (藏族 Zàng zú) -- Luobaové (珞巴族 Luòbā zú) -- Menbaové (门巴族 Ménbā zú) -- Qiangové (羌族 Qiāng zú) -- Pumiové (普米族 Pŭmĭ zú) -- Tujiaové (土家族 Tŭjiā zú) -- Baiové (白族Bái zú) -- Achangové (阿昌族 Āchāng zú) -- Yiové (彝族 Yí zú) -- Lisuové (傈僳族 Lìsù zú) -- Lahuové (拉祜族 Lāhù zú) -- Haniové (哈尼族 Hāní zú) -- Jinuové (基诺族 Jīnuò zú) -- Naxiové (纳西族 Nàxī zú) -- Jingpoové (景颇族 Jĭngpō zú) -- Derungové (独龙族 Dúlóng zú) -- Nuové (怒族 Nù zú)
Rights access
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence