Slovotvorba

Název: Slovotvorba
Zdrojový dokument: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 15-43
Rozsah
15-43
Typ
Kapitola
Jazyk
česky
portugalsky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence