Věda do kapsy

Název: Věda do kapsy
Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Vydáváno: 1991-1995
Popis
Knižní edice vydávaná katedrami FF MU v letech 1991-1995.
Book series published by the departments of the Faculty of Arts at Masaryk University (Brno) between 1991-1995.