Межъязыковое сопоставление культурно-образовательного потенциала поэтического текста

Název: Межъязыковое сопоставление культурно-образовательного потенциала поэтического текста
Transliterovaný název
Mež"jazykovoje sopostavlenije kul'turno-obrazovatel'nogo potenciala poètičeskogo teksta
Variantní název:
  • The comparison od [i.e. of] a cultural-educational potential of a poetic text in different languages
Zdrojový dokument: Vardanjan, Oleg A.. Alexandr Veselovskij a dnešek : (materiály konference konané ve dnech 22.-24. října 1996). Kšicová, Danuše (editor); Pospíšil, Ivo (editor). Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 1998, pp. 289-302
Rozsah
289-302
Typ
Článek
Jazyk
rusky
anglicky
finsky
Summary language
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence