К типологии героев Гоголя: семантика "готовости"

Název: К типологии героев Гоголя: семантика "готовости"
Transliterovaný název
K tipologii gerojev Gogolja: semantika "gotovnosti"
Zdrojový dokument: Savinkov, Sergej Vladimirovič. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 381-388
Rozsah
381-388
Typ
Článek
Jazyk
rusky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
В центре внимания автора статьи оказываются такие наиважнейшие для Н. Гоголя категории, как "готовое", "неоконченное" и "окончательное". "Готовому" и "неоконченному" противостоит у Гоголя "окончательное" как знак абсолютного совершенства.
In this article, some of the most important Gogolian categories are described, among them such categories like "the accomplished", "the unaccomplished", and "the final". Gogol in his works draws the contrast between "the accomplished", "the unaccomplished" and "the final" which the writer understands as a sign of absolute perfection.