Z Gräfenberku do Říma

Název: Z Gräfenberku do Říma
Zdrojový dokument: Všetička, František. N. V. Gogol: Bytí díla v prostoru a čase : (studie o živém dědictví). Dohnal, Josef (editor); Pospíšil, Ivo (editor). V Tribunu EU vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, Ústav slavistiky Filozofické fakulty, 2010, pp. 467-469
Rozsah
467-469
Typ
Článek
Jazyk
česky
Přístupová práva
otevřený přístup
Licence: Neurčená licence
Popis
N. V. Gogol pobýval v Lázních Jeseníku (Gräfenberku) dvakrát – v srpnu a září 1845 a v červnu 1846. První pobyt mu prospěl, druhý nikoliv. Z lázní vedl bohatou korespondenci, v níž se neobyčejně kriticky vyjádřil o své dosavadní tvorbě, zejména o Mrtvých duších. Pokud jde o Gogolův zdravotní stav, tak uvádí, že nejlépe se cítí na cestách a v Římě.
N. V. Gogol a séjourné dans les Lázně Jeseník (Gräfenberk) deux fois – au mois d'oȗt et de septembre 1845 et au mois de juin 1846. Il a bien profité de son premier séjour, mais son deuxième séjour nà pas été agréable pour lui. Dans les bains il a entretenu une correspondance suivie dans laquelle il a exprimé ses réserves envers sa production existante, sȗrtout son roman Les Ames mortes. En ce qui concerne l´état de sa santé, Gogol dit qu´il se sent le mieux en voyageant et à Rome.