Brněnské texty k slovakistice

Název: Brněnské texty k slovakistice
Vydavatel
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Vydáváno: 1998-2012
Popis
Edice vydávaná od r. 1998 Ústavem slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, Brno. Obsahuje převážně sborníky z česko-slovenských konferencí.
Book series published by the Department of Slavonic Studies at the Faculty of Arts, Masaryk University, Brno (Czech Republic) since 1998. It contains mostly conference proceedings from Czech-Slovak conferences.
Ústav FF MU