Opera Slavica

Title: Opera Slavica
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
Variant title
Slavistické rozhledy
Opera Slavica = Slavistické rozhledy : literárněvědný sešit : jazykovědný sešit
Publisher
Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity
Published: 1991-present
Description
Opera Slavica (Slavistické rozhledy), ISSN 1211-7676, je odborný slavistický filologický časopis. Publikuje stati, materiály, recenze a zprávy z oblasti jazykovědné a literárněvědné slavistiky. Časopis je vydáván od r. 1991. Vycházejí čtyři čísla dvakrát ročně (dva sešity v jednom svazku). Lichá čísla jsou věnována problematice literárněvědné, sudá – jazykovědné.
Volumes, Issues
2023 (Volume 33)
1 2 3 4
2022 (Volume 32)
1 2 3 4
2021 (Volume 31)
1 2 3 4
2020 (Volume 30)
1 2 3 4
2019 (Volume 29)
1 2 3 4
2018 (Volume 28)
1 2 3 4
2017 (Volume 27)
1 2 3 4
2016 (Volume 26)
1 2 3 4
2015 (Volume 25)
1 2 3 4
2014 (Volume 24)
1 2 3 4
2013 (Volume 23)
1 2 3 4
2012 (Volume 22)
2011 (Volume 21)
1 2 3 4
2010 (Volume 20)
1 2 3 4
2009 (Volume 19)
1 2 3 4
2008 (Volume 18)
1 2 3 4
2007 (Volume 17)
1 2 3 4
2006 (Volume 16)
1 2 3 4
2005 (Volume 15)
1 2 3 4
2004 (Volume 14)
1 2 3 4
2003 (Volume 13)
1 2 3 4
2002 (Volume 12)
1 2 3 4
2001 (Volume 11)
1 2 3 4
2000 (Volume 10)
1 2 3 4
1999 (Volume 9)
1 2 3 4
1998 (Volume 8)
1 2 3 4
1997 (Volume 7)
1 2 3 4
1996 (Volume 6)
1 2 3 4
1995 (Volume 5)
1 2 3 4
1994 (Volume 4)
1 2 3 4
1993 (Volume 3)
1 2 3 4
1992 (Volume 2)
1 2 3 4
1991 (Volume 1)
1 2