4

Title: Opera Slavica
Year: 2023
Volume: 33
Issue: 4
Issue title
Jazykovědný sešit
ISSN
1211-7676 (print)
2336-4459 (online)
hidden section Editorial
Title Document
Editorial | 5
Dohnal, Josef; Gazda, Jiří
PDF
Title Document
Oznámení o změnách koncepce časopisu | 7–8
Madecki, Roman
PDF
Title Document
Announcement of changes in the journal's format | 9–11
Madecki, Roman
PDF
Title Document
Příloha : anotace témat pro rok 2024 | 13–14
PDF
Title Document
Appendix : abstracts of themes for 2024 | 15–16
PDF
Články
Title Document
Утицај међујезичке интерференције и типови грешака приликом савлађивања партиципског система руског језика од стране говорника српског језика | 17–36
Cтojaнoвић, Cтeфaн
PDF
Metodologické přístupy ke zkoumání bohemismů ve slovanských jazycích | 37–46
Aleksiayevich, Hanna
PDF
Українська духовна пісня усної традиції : стан і перспективи дослідження | 47–67
Сироїд, Олена Ігорівна
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
International workshop "Pluralizing Ukrainian Studies in Times of Turmoil" | 69–72
Henzelmann, Martin
PDF
Mezinárodní vědecká konference Bălgaristični četenija v Szegedu | 72–76
Krejčová, Elena
PDF
Оломоуцкие дни русистов 2023 | 76–78
Агапова, Анна Вячеславовна; Бергер, Ольга Львовна
PDF
Recenze
Title Document
Theoretische Konzepte der interkulturellen Kommunikation | 79–83
Henzelmann, Martin
PDF
Русский язык актуально, коммуникативно и привлекательно в новом учебнике (не только) для будущих словацких абитуриентов | 83–88
Галло, Ян
PDF
Nová srovnávací studie maďarské a bulharské frazeologie | 89–90
Krejčová, Elena
PDF
Inovativní ediční počin v oblasti metodologické průpravy studentů rusistických doktorských programů | 91–94
Gazda, Jiří
PDF
Staroslověnské dědictví ve staré češtině | 94–99
Bojanovská, Tereza
PDF
Jazyk a duchovná kultúra v slovensko-slovanských súvislostiach | 99–104
Šťastná, Natália
PDF