Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Bohemica litteraria 2021, roč. 24, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 8 z celkového počtu 8

Článek
Janíčková, Marta. V Telči se uskutečnil další ročník literárněvědné doktorandské konference. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 153–155.

Článek
Jaluška, Matouš, Jedličková, Alice, Koten, Jiří, Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 139–149.

Článek
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 45–68.

Článek
Lukáš, Martin. "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 100–114.

Článek
Vašíčková, Michaela. Hereze v listech rané Jednoty bratrské. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 7–18.

Článek
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 115–136.

Článek
Jaluška, Matouš, Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, roč. 24, č. 2, s. 69–99.