Advanced search

Searching in title Bohemica litteraria 2021, vol. 24, iss. 2. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 8 of 8

Article
Janíčková, Marta. V Telči se uskutečnil další ročník literárněvědné doktorandské konference. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 153–155.

Article
Jaluška, Matouš, Jedličková, Alice, Koten, Jiří, Kulhánková, Markéta. Virtuální kulatý stůl : Proč a k čemu diachronní naratologie?. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 139–149.

Article
Jindráček, Václav. Výuka poezie a inspirace Cullerovou Teorií lyriky. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 45–68.

Article
Lukáš, Martin. "Pravda se zle oře" : poznámky k narativní koherenci Vančurovy Hrdelní pře anebo Přísloví. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 100–114.

Article
Vašíčková, Michaela. Hereze v listech rané Jednoty bratrské. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 7–18.

Article
Jedličková, Alice. Narativní koherence jako průvodní rys proměn žánru : na příkladu próz s historickou tematikou. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 115–136.

Article
Jaluška, Matouš, Müller, Richard. Tříštění těla : středověká inkoherence Kafkova Rozjímání a Ortelu. Bohemica litteraria. 2021, vol. 24, iss. 2, pp. 69–99.