Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná 1981, roč. 30. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 25

Článek
Válek, Vlastimil. Činnost brněnské pobočky Literárněvědné společnosti při ČSAV r. 1979. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 162–163.

Článek
Pelikán, Jarmil. Z nových polských prací o slovanských literaturách. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 155–158.

Článek
Válek, Vlastimil. Frekvence české poválečné memoárové literatury. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 7–17.

Článek
Závodský, Artur. Petr Bezruč a Leoš Janáček. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 29–38.

Článek
Kopecký, Milan. Literární bohemistika na brněnské univerzitě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 127–132.

Článek
Jeřábek, Dušan. [Žáček, Václav. Josef Václav Frič]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 144.

Článek
Kšicová, Danuše. K.D. Balmont a česká poezie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 39–52.

Článek
Dorovský, Ivan. Otázky srovnávacího studia literatur střední a jihovýchodní Evropy. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 71–80.

Článek
Corduas, Sergio. Některé poznámky k možné reinterpretaci Haškova Švejka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 19–28.

Článek
Závodský, Artur. [Štorek, Břetislav. Listy Petra Bezruče Janu Herbenovi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 145–147.

Článek
Suchomel, Milan. The first World War in fiction : a collectlon of crltical essays. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 149–151.

Článek
Mandát, Jaroslav. Zemřela Marie Koutná-Ondroušková. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 161–162.

Článek
Dorovský, Ivan. [Ivanović, Radomir. Makedonski pisci i dela]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 158–160.

Článek
Jeřábek, Dušan. Nad odkazem Arna Nováka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 121–126.

Článek
Seidl, Ivan. [Wildová-Tosi, Alena. Un poeta romantico ceco : prose autobiografiche di K.H. Mácha]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 140–142.

Článek
Mikulášek, Miroslav, Krystýnek, Jiří. Z historie a současnosti slavistického bádání na katedře ruské a sovětské literatury a slovanských literatur. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 133–138.

Článek
Kopecký, Milan. Problémy studia a vydávání staročeské světské lyriky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 81–97.

Článek
Palas, Karel. [Kopecký, Milan. Pokrokové tendence v české literatuře od konce husitství do Bílé hory]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 139–140.

Článek
Mikulášek, Miroslav. Žánrové a tvaroslovné tendence sovětské literatury dvacátých a třicátých let. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 53–70.

Článek
Kudrna, Jaroslav. [Jeřábek, Dušan. Václav Vladivoj Tomek a Karel Havlíček Borovský v letech bachovské reakce]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 142–143.

Článek
Seidl, Ivan. [Del'Agatta, Giuseppe; De Michelis, Cesare D.; Marchesani, Pietro. D'Annunzio nelle culture dei paesi slavi]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 147–149.

Článek
Mandát, Jaroslav. Sporné otázky teorie a dějin ruské literární pohádky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 113–119.

Článek
Pražák, Richard. Štěpánské legendy : k literárnímu profilu nejstarších uherských legend z 2. poloviny 11. a počátku 12. století. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 99–111.

Článek
Žák, Michal. [Mikulášek, Miroslav. Socialistická revoluce a sovětská literatura]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1981, roč. 30, č. D28, s. 152–155.

Číslo
Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná, 1981, vol. 30, issue D28.