Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opuscula historiae artium 2015, roč. 64, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7

Článek
Murár, Tomáš. Memoria et monumentum: "Barokní princip" Vojtěcha Birnbauma a "Podstata monumentality" Antonína Engela. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 108–121.

Článek
Obsah 64. ročníku. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 224–225.

Článek
Slavíček, Lubomír. Ignác Dominik hrabě Chorynský z Ledské jako sběratel obrazů a knih. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 158–205.

Článek
Jakubec, Ondřej. Editorial. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 106–107.

Článek
Ždychová, Dagmar. Krychle versus trojúhelník: karikatury kubismu ve Francii a Čechách (1911–1918). Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 122–141.

Článek
Chmelařová, Marcela. "V proudu lepšího a dokonalejšího" : perské koberce mění majitele: antikva a některé aspekty aukčního trhu let 1948–1953. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 142–157.

Článek
Ivanega, Jan. Stavební řemeslníci na schwarzenberských panstvích v Čechách 1660–1848 : příspěvek ke slovníku umělců. Opuscula historiae artium. 2015, roč. 64, č. 2, s. 206–223.