Advanced search

Searching in title Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 1977-1978, vol. 26-27, iss. A25-26. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 27

Article
Mrázek, Roman. Slovanské jádrové konstrukce bezsubjektové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 65–77.

Article
Brandner, Aleš. [Шкляревский, Георгий Иванович. История русского литературного языка: (советский период)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 180–182.

Article
Masařík, Zdeněk. [Hutterer, Claus Jürgen. Die germanischen Sprachen: ihre Geschichte in Grundzügen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 188–190.

Article
Šaur, Vladimír. [Părvev, Christo. Očerk po istorija na bălgarskata gramatika]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 183–184.

Article
Grepl, Miroslav. Souvětí v sémanticky orientovaném popisu syntaxe. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 7–29.

Article
Pačesová, Jaroslava. K otázce tvoření dětských slov. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 43–57.

Article
Skulina, Josef. Banátská čeština. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 157–163.

Article
Šlosar, Dušan. [Slavíčková, Eleonora. Retrográdní morfematický slovník češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 178–179.

Article
Wotkeová, Zuzana. [Di Cristo, Albert. Soixante et dix ans de recherches en prosodie]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 190–191.

Article
Šlosar, Dušan. Diachronní pohled na prostě vidové významy slovesných prefixů v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 97–109.

Article
Šarapatková, Žofie. K etymologii staroslověnského oblašь. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 93–95.

Article
Rusínová, Zdenka. Česká desubstantivní adverbia v diachronním pohledu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 121–140.

Article
Pešta, Pavel. Soupis prací Aloise Gregora za léta 1959-1972. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 165–176.

Article
Erhart, Adolf. Gramatický rod a slovanská deklinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 59–63.

Article
Šaur, Vladimír. Původní jihoslovanské jať - jak se vyslovovalo?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 79–85.

Article
Stavinohová, Zdeňka. [Chigarevskaïa, N.A. Anthologie des textes français du IXe au XVe siècle]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 193.

Article
Bartáková, Jarmila. Kategória determinácie v typologickom aspekte. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 31–42.

Article
Ondráček, Jaroslav. [Enkvist, N.E. Tekstilingvistiikan peruskäsitteitä]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 177–178.

Article
Nechutová, Jana. [Hus, Jan. Výklady]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 179.

Article
Michálková, Věra. [Logar, Tine. Slovenska narečja]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 186–188.

Article
Čejka, Mirek. [Slovar slovenskega knjižnega jezika. Druga knjiga, I - Na]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 184–186.

Article
Stavinohová, Zdeňka. [Chigarevskaïa, N.A. Précis d' histoire de la langue française]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 191–193.

Article
Uhrová, Eva, Uher, František. Opakovanost děje v němčině a češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 111–119.

Article
Ondráček, Jaroslav. Několik slov k jednomu překladu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 153–155.

Article
Lamprecht, Arnošt. K praslovanské genezi slovenštiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 19771978, vol. 26-27, iss. A25-26, pp. 141–148.