Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2019, roč. 44, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Sokol, Petr, Kasl, Filip. Opevnění Nový hrad (zámeček) u Stráže (okres Tachov) : zeměpanská strážnice a celnice z přelomu 12. a 13. století. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 627–663.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1126–1130.

Článek
Mazáčková, Jana, Vaněčková, Daniela. Archeologické výzkumy Ing. B. Coufala v areálu hradu Rokštejn. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 529–545.

Článek
Crkal, Jiří, Derner, Kryštof, Hrubý, Petr, Milo, Peter. Architektura hornických sídlišť na sklonku přemyslovské doby. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 887–923.

Článek
Hrubý, Petr, Košťál, Martin, Malý, Karel, Těsnohlídek, Jakub. Středověká úpravna rud u Koječína na Českomoravské vrchovině : k poznání technologií produkce stříbra ve státě posledních Přemyslovců. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 949–981.

Článek
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1134–1135.

Článek
Orna, Jiří, Zelenka, Antonín. Doklady hrnčířské výroby v Tylově ulici v Plané u Mariánských Lázní. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1057–1067.

Článek
Ivanič, Peter, Husár, Martin. Prechody cez dolný a stredný tok rieky Váh vo vrcholnom a neskorom stredoveku v kontexte písomných a hmotných prameňov. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1029–1055.

Článek
Hložek, Josef, Profantová, Naďa, Menšík, Petr. Železná jehlice z hradiště Kněží hora u Katovic (okres Strakonice) a obtížně datovatelné nálezy jehlic z výšinných sídlišť v širších souvislostech. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1113–1125.

Článek
Pomfyová, Bibiana. Letnery v stredovekých kostoloch na Slovensku : príspevok k stavebným dejinám mendikantských kláštorov. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 715–747.

Článek
Vích, David, Šínová, Jana, Bek, Tomáš. Archeologický výzkum hřbitova kolem farního kostela svatého Vavřince ve Vysokém Mýtě. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 813–833.

Článek
Schenk, Zdeněk, Vácha, Zdeněk, Vrla, Radim. Současné poznatky o podobě cisterciáckého kláštera ve Vizovicích. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 775–793.

Článek
Barta, Peter, Bóna, Martin. Výsledky dendrochronologického výskumu obytnej veže Trenčianskeho hradu. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 665–675.

Článek
Thomová, Zuzana, Šálková, Tereza, Průchová, Erika, John, Jan, Cherkinsky, Alexander. Bioarcheologické průzkumy ostatků svatých z katakomb a jejich translace v období baroka do významných míst v jižních čechách. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 795–811.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. K počátkům hradu ve Strakonicích : památce Václava Mencla (1905–1978). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 607–625.

Článek
Varhaník, Jiří. K obléhání hradu Zvíkova. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 511–527.

Článek
Gabriel, František, Kursová, Lucie. Typové zařazení hradu Skála u Přeštic. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 547–557.

Článek
Hlubek, Lukáš, Moník, Martin, Kapusta, Jaroslav. Raně středověké sídliště v Žerotíně, trať Cepový rybník. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 835–853.

Článek
Derner, Kryštof, Hrubý, Petr, Malina, Ondřej, Večeřa, Josef. Hornické revíry vrcholného středověku a raného novověku ve srovnávacím pohledu. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 925–947.

Článek
Knápek, Aleš, Macků, Pavel. Středověké kovové "polní" lahve na příkladu nálezu z hradu Ronovce. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 1099–1111.

Článek
Militká, Lenka, Šámal, Zdeněk. Archeologická prospekce vrcholně středověkého areálu bojiště u Lipan (okres Kolín). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 699–713.

Článek
Bátora, Jozef, Drozd, Dominik. Bojisko pri Veľkých Vozokanoch – poznatky a perspektívy ďalšieho výskumu. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 677–697.

Článek
Šimončičová Koóšová, Petra, Pauliny, Pavol, Erdélyi, Róbert, Vachová, Barbora, Botek, Andrej, Pivko, Daniel, Murín, Igor. Lokalizácia najstaršieho sakrálneho priestoru v kostole sv. Mikuláša v Bratislave – Podunajských Biskupiciach (výsledky archeologického výskumu). Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 749–773.

Článek
Malina, Ondřej, Musil, Jan, Netolický, Petr. Změny sídlištních struktur v okolí Ronova nad Doubravou. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 855–885.

Článek
Drnovský, Pavel, Mazáčková, Jana, Šrámek, Josef. Hrad u Božanova na Broumovsku a jeho možná úloha při stabilizaci broumovského klášterního dominia. Archaeologia historica. 2019, roč. 44, č. 2, s. 559–605.