Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 2020, roč. 45, č. 2. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 28

Článek
Maříková-Kubková, Jana. 51. zasedání mezinárodní konference Archaeologia Historica, 23.–26. září 2019, hrad Křivoklát. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 985–986.

Článek
Sommer, Petr. Století archeologického výzkumu Ostrovského kláštera (k. ú. Davle). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 713–731.

Článek
Maříková-Kubková, Jana. Ve službách Československa : archeologický výzkum Pražského hradu ve 20. století. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 693–711.

Článek
Dvořáčková Hendrychová, Soňa, Kremer, Jan. Padesát let výzkumu Sázavského kláštera. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 745–763.

Článek
Čapek, Ladislav. Studium keramiky vrcholného a pozdního středověku v Čechách : témata, metody, přístupy. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 855–887.

Článek
Neumann, Martin. Štátny archeologický ústav v Turčianskom Sv. Martine v rokoch 1939–1953. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 609–620.

Článek
Boháčová, Ivana, Podliska, Jaroslav. Archeologie středověku v Praze mezi dvěma světovými válkami : zapomenuté kapitoly z historie oboru. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 641–682.

Článek
Zkratky. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 991–995.

Článek
Tymonová, Markéta. Medievální archeologie v českém Slezsku. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 553–597.

Článek
Blažková, Gabriela, Svobodová, Ljuba. Poznávání vývoje restaurátorských technik keramiky na základě studia nálezových deníků z výzkumů na Pražském hradě. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 889–905.

Článek
Dosavadní celostátní a mezinárodní konference k problematice historické archeologie a jejich publikace. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 1001–1002.

Článek
Soukupová, Markéta. MUDr. Zdeněk Hazlbauer (1928–2005) a studium historického kamnářství. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 968–979.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. Tři případy akademika Jaroslava Böhma (1901–1962). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 962–967.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. 950 let Královské kolegiátní kapituly sv. Petra a Pavla na Vyšehradě. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 987–989.

Článek
Dvořáček, Daniel. Archeologický výzkum na Staré Kouřimi v letech 1948 až 1957. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 733–743.

Článek
Krajíc, Rudolf. Zaniklé středověké město Sezimovo Ústí. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 765–783.

Článek
Varadzin, Ladislav. Archeologický výzkum Vyšehradu v letech 1924–1936. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 683–691.

Článek
Frolíková, Drahomíra. Archeologie o Uherském Hradišti v době velkomoravské : výzkumy, lidé, povodně (40 let od zahájení plošných výzkumů). Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 785–807.

Článek
Grunwald, Susanne. Velká Morava v době studené války : archeologická výstava v letech 1967–1968 v rozděleném Berlíně. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 621–639.

Článek
Beljak Pažinová, Noémi, Beljak, Ján. Benefits of the long-term research into the Pustý hrad castle (Deserted castle) in Zvolen and its prospects for the future. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 941–956.

Článek
Bouda, Jiří, Červenka, Michal. Karel Škrábek: významná osobnost archeologie nejen jižního Plzeňska. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 980–984.

Článek
Doležel, Jiří. Sedmdesát let Pavla Kouřila. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 957–961.

Článek
Klápště, Jan. Příběh archeologie středověku v českých zemích: prvních sto let. Archaeologia historica. 2020, roč. 45, č. 2, s. 535–551.