Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Archaeologia historica 1993, roč. 18, č. [1]. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 40

Článek
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim). Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 199–209.

Článek
Cvrková, Marta. Záchranný výzkum v Ústí nad Labem. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 247–251.

Článek
Měchurová, Zdeňka. Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 289–297.

Článek
Měřínský, Zdeněk, Plaček, Miroslav. Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 211–223.

Článek
Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie archeológov stredověku — Levoča '92. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 5.

Článek
Homza, Martin. Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 19–29.

Článek
Kouřil, Pavel. Středověká kolonizace na severovýchodní Moravě a ve Slezsku a její odraz v archeologických pramenech. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 141–150.

Článek
Kohoutek, Jiří. Drobné středověké fortifikace na Podřevnicku a jejich vztah ke kolonizačnímu procesu na jihovýchodní Moravě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 167–179.

Článek
Kašička, František. Půdorysné změny struktury Starého Města pražského ve fázi gotiky. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 255–262.

Článek
Bažantová, Nina, Bravermanová, Milena, Kobrlová, Jana, Samohýlova, Alena, Wasserbauer, Richard. Textilie z hrobu Rudolfa I., českého krále, zv. Kaše : Předběžný průzkum. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 359–375.

Článek
Adam, Ján. Náčrt etnického vývoja horného Potisia v stredoveku. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 75–79.

Článek
Mácelová, Marta. K počiatkom osídlenia Zvolena v stredoveku. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 69–74.

Článek
Hazlbauer, Zdeněk. Gotické prořezávané kachle z hradu Rabí, okr. Klatovy. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 377–390.

Článek
Nekuda, Vladimír. [Parczewski, Michał. Die Anfänge der frühslawischen Kultur in Polen]. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 428.

Článek
Hunka, Ján. Inter-etnické kontakty a obchodné styky Slovenska počas stredoveku so zahraničím. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 87–92.

Článek
Nekuda, Rostislav. Sociální a hospodářské podmínky středověké kolonizace z hlediska archeologie. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 151–157.

Článek
Nechvátal, Bořivoj. [Kibic, Karel. Historické radnice]. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 425–426.

Článek
Žifčák, František. Stará Levoča v archívnych prameňoch zo 16.—18. storočia. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 31–35.

Článek
Chotěbor, Petr. Opracování kamene v různých stavebních hutích působících na Pražském hradě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 347–357.

Článek
Slivka, Michal. Stredoveké rehoľné komunity na Spiši a ich význam v štruktúre osídlenia. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 53–62.

Článek
Krajíc, Rudolf. Středověká kovárna v Sezimově Ústí-Novém Městě. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 391–417.

Článek
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 430.

Článek
Ruttkay, Matej. Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 277–288.

Článek
Hanuliak, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica. 1993, roč. 18, č. [1], s. 161–166.