Advanced search

Searching in title Archaeologia historica 1993, vol. 18, iss. [1]. If you want to search the whole database, use this form.
Help: When entering keywords from the full text of a document, keep in mind that the database contains multilingual documents.
Searching the entire database.
Searching only the record (metadata) of documents.
Author or contributor of the document (editor, translator, etc.).
If you select "Paper", you are searching journal articles, proceedings and chapters of monographs.
Displaying 1 - 25 of 40

Article
Seznam autorů. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 430.

Article
Ruttkay, Matej. Žľaby na stredovekých sídliskách juhozápadného Slovenska. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 277–288.

Article
Hanuliak, Václav. Historicko-archeologický výskum Pustého hradu vo Zvolene. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 161–166.

Article
Belcredi, Ludvík. Archeologický výzkum kaple svaté Kateřiny a areálu kláštera Porta coeli v Předklášteří u Tišnova. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 315–343.

Article
Černá, Eva. Experimentální stavba středověké sklářské pece na otop dřevem. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 419–424.

Article
Staňa, Čeněk. Pustiměřský hrad. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 181–197.

Article
Chovanec, Ján. Stredoveký kostol sv. Petra v Malej Bare. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 301–313.

Article
Boháčová, Ivana, Frolík, Jan, Špaček, Jaroslav. Předběžná zpráva o záchranném archeologickém výzkumu v Staré Boleslavi v letech 1988—1992. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 239–246.

Article
Durdík, Tomáš, Chotěbor, Petr. Projevy přímého působení francouzské stavební huti v české architektuře feudálních sídel 14. století. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 225–237.

Article
Front matter. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. .

Article
Anderle, Jan. Některé otázky vývoje Tepelského domu v Plzni. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 263–273.

Article
Žudel, Juraj. Hustota osídlenia Slovenska v neskorom stredoveku. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 81–85.

Article
Unger, Josef. Změny struktury osídlení ve 12. až 14. století na jižní Moravě. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 119–139.

Article
Parczewski, Michał. Początki napływu ludności ruskiej na teren Karpat Zachodnich w świetle archeologii. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 93–97.

Article
Tirpák, Ján. Výsledky geofyzikálnych meraní pri precizovaní základov sakrálnych stavieb na Spiši. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 63–68.

Article
Měřínský, Zdeněk. Otázky kolonizace a interetnických vztahů na středověké Moravě. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 99–118.

Article
Hanuliak, Milan. Charakter etnických premien na území Slovenska v 10.—11. storočí. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 37–51.

Article
Měřínský, Zdeněk, Zumpfe, Eva. Untersuchungen der Ausgrabungen in der Burg Bítov (Bez. Znaim). Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 199–209.

Article
Cvrková, Marta. Záchranný výzkum v Ústí nad Labem. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 247–251.

Article
Měchurová, Zdeňka. Příspěvek k poznání středověké vesnice na Moravě na příkladu zaniklých Konůvek (okr. Vyškov).. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 289–297.

Article
Měřínský, Zdeněk, Plaček, Miroslav. Hrad Šenkenberk a jeho úloha v kolonizac i Znojemsk a. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 211–223.

Article
Uznesenie účastníkov XXIV. celoštátnej konferencie archeológov stredověku — Levoča '92. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 5.

Article
Homza, Martin. Vzťahy Spiša a Malopoľska od príchodu Slovanov po začlenenie Spiša do Uhorského štátu. Archaeologia historica. 1993, vol. 18, iss. [1], pp. 19–29.