Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia archaeologica Brunensia 2015, roč. 20, č. 1. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 7 z celkového počtu 7

Článek
Čuláková, Katarína. Teoretická východiska studia mezolitického osídlení Vysokomýtska. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 3–20.

Článek
Milo, Peter, Zeman, Jan, Kuča, Martin. Geofyzikální průzkum lengyelského rondelu v Milovicích, okr. Břeclav. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 55–67.

Článek
Kaňáková Hladíková, Ludmila. Fenomén kamenných srpových nástrojů starší doby bronzové na Moravě. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 69–112.

Článek
Vohryzek, Stanislav, Kovář, Josef Jan, Hlavica, Michal. K velikosti panství hradů na jihozápadní Moravě před husitskými válkami. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 133–152.

Článek
Hájek, Zdeněk, Humpolová, Alena, Balcárková, Adéla. Materiál kultury s lineární keramikou ze smíšených objektů a intruzivních nálezů z ohrazeného sídliště v Hlubokých Mašůvkách v poloze "Nivky". Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 21–54.

Článek
Jandová, Marie, Šplíchalová, Ivana, Urbanová, Petra. Aplikace metod virtuální antropologie při určování pohlaví u fragmentárních kosterních nálezů. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 153–173.

Článek
Dresler, Petr, Tencer, Tomáš, Vágner, Michal. Prospekce zaniklé středověké vesnice Opatovice, k. ú. Hrušky. Studia archaeologica Brunensia. 2015, roč. 20, č. 1, s. 113–132.