Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Studia paedagogica 2018, roč. 23. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 42

Číslo
Studia paedagogica, 2018, vol. 23, issue 4.

Číslo
Studia paedagogica, 2018, vol. 23, issue 1.

Článek
Rodová, Veronika, Slavík, Jan. Živé obrazy jako metoda výuky dějepisu : analytické zobecnění poznatků z praxe. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 9–48.

Článek
Smith, Kari, Švaříček, Roman, Pol, Milan. O překračování hranice známého v doktorském studiu zaměřeném na učitelské vzdělávání : rozhovor s Kari Smith. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 165–174.

Článek
Záleská, Klára. Vzdělávání dětí cizinců perspektivou rovných vzdělávacích příležitostí. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 139–164.

Článek
Hladík, Jakub, Ingrová, Nikol, Sobková, Nikola. Sociální a personální kontext interkulturního učení žáků středních škol. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 91–112.

Článek
Švaříček, Roman. Editorial. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 5–[7].

Článek
Hloušková, Lenka, Fernández-Rey, Elena, Ceinos Sanz, Cristina, Nogueira Pérez, Miguel A., García-Murias, Rebeca, Gościniak, Małgorzata, Navrátilová, Lenka. Příklad dobré projektové praxe ze vzdělávání kariérových poradců. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 175–181.

Článek
Hloušková, Lenka. Přístupy ve vzdělávání kariérových poradců : od obsahu ke kompetencím?. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 113–138.

Článek
Lášticová, Barbara, Hargašivá, Lucia, Andraščiková, Simona, Dráľ, Peter, Findor, Andrej. Perspektívy a limity vytvárania tolerantných medziskupinových postojov vo vyučovaní občianskej náuky na Slovensku. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 3, s. 69–90.

Článek
Drexlerová, Anna. Kluků je škoda, holky na to nemají : genderové aspekty v hodnocení nejslabších žáků třídy. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 9–28.

Článek
Harvánková, Klára. Studijní neúspěšnost jako jeden z problémů českých vysokých škol?. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 147–155.

Článek
Rabušicová, Milada, Švaříček, Roman, Reid, Ivan. O sociálních nerovnostech s britským sociologem výchovy : rozhovor s Ivanem Reidem. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 135–146.

Článek
Poděkování recenzentům za rok 2017. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 161–165.

Článek
Spurná, Michaela, Knecht, Petr. Využívání kurikulárních dokumentů učiteli základních škol : aplikace Johnsonovy typologie. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 29–54.

Článek
Hrbáčková, Karla, Hladík, Jakub. Autoregulace žáků v závislosti na vnímaných projevech rizikového chování. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 81–104.

Článek
Pol, Milan. Editorial. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 5–7.

Článek
Call for papers : Studia paedagogica 24:2, 2019 : Issue topic: Transitions in educational contexts. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 157–[160].

Článek
Chvál, Martin, Šmejkalová, Martina. Řešení úloh z české syntaxe žáky 4.–9. ročníků základních škol. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 105–134.

Článek
Buchberger, Iva, Kovač, Vesna, Ažić Bastalić, Adriana. Přínos distributivního vedení škol k pracovní spokojenosti učitelů. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 1, s. 55–80.

Článek
Dellen, Theo van. Learning for work from the past, in the present, and into the future?. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 2, s. 9–24.

Článek
Hlaďo, Petr, Ježek, Stanislav. Measurement of career-specific parental behaviors perceived by Czech adolescents. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 2, s. 101–135.

Článek
Ziebell, Natasha, Clarke, David. Curriculum alignment : performance types in the intended, enacted, and assessed curriculum in primary mathematics and science classrooms. Studia paedagogica. 2018, roč. 23, č. 2, s. 175–203.