Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná 2000, roč. 49. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 31

Článek
Vojtová, Jarmila. Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 131–137.

Článek
Čižmárová, Libuše. K územní diferenciaci příčestí minulého v našich nářečích. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 121–125.

Článek
Vykypěl, Bohumil. Dvě poznámky k vývoji české deklinace. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 73–79.

Článek
Hlubinková, Zuzana. Tvoření ukazovacích a neurčitých zájmen v nářečích východomoravských. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 127–130.

Článek
Dočekal, Mojmír. Posesivní reflexivum v bohemistice. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 47–59.

Článek
Soupis prací Marie Krčmové (*1940). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 175–184.

Článek
Hladká, Zdeňka. [Šulc, Michal. Korpusová lingvistika: první vstup]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 194–196.

Článek
Karlíková, Helena. [Hansack, Ernst. Die altrussische Version des "Jüdischen Krieges": Untersuchungen zur Integration der Namen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 204–207.

Článek
Vykypěl, Bohumil. Soupis prací Ludmily Pacnerové sestavený u příležitosti jejího životního jubilea (*1925). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 185–187.

Článek
Blažek, Václav. Indo-european "six". Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 5–18.

Článek
Karlík, Petr. Od Tesnièra k...?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 31–39.

Článek
Lízalová, Ljubov. Лексико-синтаксический комплекс и уточнение его семантики в коммуникативном акте. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 139–145.

Článek
Dolgopolsky, Aaron, Blažek, Václav. Igoŕ Michajlovič Ďjakonov (12.1.1915-2.5.1999). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 167–170.

Článek
Vykypěl, Bohumil. [Betsch, Michael. Diskontinuität und Tradition im System der tschechischen Anredepronomina (1700-1850)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 196–200.

Článek
Kosek, Pavel. Spojka ješto v období baroka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 91–100.

Článek
Romportl, Simeon. Vývojové determinanty finitního slovesa v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 81–90.

Článek
Šipková, Milena. Nářeční změna krátkého e > i?. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 117–119.

Článek
Brandner, Aleš. Всеобщие, философские грамматики в России. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 147–154.

Článek
Pleskalová, Jana. O tzv. parasystému. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 41–46.

Článek
Kyncl, Jaroslav. Některé poznámky k sémantice vyjadřování času v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 61–72.

Článek
Brandner, Aleš. [Волынец, Т.Н. Грамматический феномен причастия]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 202–204.

Článek
Šefčík, Ondřej. Příznakovost konsonantů v staroindických trsech. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 19–30.

Článek
Jiráček, Jiří. Rusko-anglické analogie na rozdíl od češtiny. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 155–166.

Článek
Fic, Karel. [Leksičny atlas belaruskich narodnych havorak v pjaci tamach. Tom 2-5]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 209–212.

Článek
Dolgopolsky, Aaron, Blažek, Václav. Karl-Heinrich Menges (22.4.1908-19.9.1999). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 171–174.