Rozšířené vyhledávání

Hledání v položce Opera Slavica 2003, roč. 13. Pokud chcete hledat v celé databázi, použijte tento formulář.
Nápověda: Pokud hledáte podle klíčových slov z plného textu dokumentu, mějte na paměti, že databáze obsahuje dokumenty v různých jazycích.
Vyhledává v celé databázi.
Vyhledává pouze v záznamech (metadatech) dokumentů.
Autor nebo další původce dokumentu (editor, překladatel aj.).
Zvolíte-li „stať“, vyhledáváte v časopiseckých článcích, sborníkových příspěvcích a kapitolách monografií.
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 73

Číslo
Opera Slavica, 2003, vol. 13, issue 1.

Číslo
Opera Slavica, 2003, vol. 13, issue 4.

Číslo
Opera Slavica, 2003, vol. 13, issue 2.

Číslo
Opera Slavica, 2003, vol. 13, issue 3.

Článek
Pospíšil, Ivo. Slavistika a komparatistika. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 62–63.

Článek
Hvišč, Jozef. Vývin literatúry v zrkadle literárnych žánrov. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 67–70.

Článek
Zelenka, Miloš. Slovansko-neslovanská komunikace ve střední Evropě. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 63–64.

Článek
Žemberová, Viera. O podobnosti a podobenstve v autorskej stratégii a v stratégii tekstu. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 21–32.

Článek
Firc, Michal. [Bálintová, H. Cudzie jazyky áno, ale ako? Sprievodca metódami cudzojazyčnej edukácie]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 64–65.

Článek
Hanudeľová, Zuzana. Нова праця у ареалогії слов'янских [i.e. слов'янських] мов. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 54–56.

Článek
Brandner, Aleš. Актуальные проблемы обучения русскому языку - VI. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 52–53.

Článek
Rudincová, Blažena. [Kotova, M.Ju. Russko-slavjanskij slovar' poslovic s anglijskimi sootvetstvijami]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 59–60.

Článek
Brandner, Aleš. [Kusal, K. Rosyjsko-polski słownik homonymów międzyjęzykowych]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 56–59.

Článek
Stěpanova, Ludmila. Новый учебник русского языка для экономической сферы. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 63–64.

Článek
Pastyřík, Svatopluk. [Východoslovenský slovník. Historicky dokumentovaný (921-1918); paralely české, slovenské ekvivalenty]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 60–61.

Článek
Večerka, Radoslav. Josef Dobrovský - fundator studiorum slavicorum. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 47–52.

Článek
Dekanová, Eva. [Sokolová, J. Sémantika kvalifikačných adjektív]. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 62.

Článek
Krejčí, Pavel, Staljanova, Nadežda. Sémantická charakteristika přirovnání v českých a bulharských publicistických textech. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 4, s. 31–41.

Článek
Pokorný, Milan. Monografie jako výzva. Opera Slavica. 2003, roč. 13, č. 1, s. 54–55.