Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny

Název: Rusko-anglické analogie v akcentuaci na rozdíl od češtiny
Variantní název:
  • Русско-английские аналогии в акцентуации в отличие от чешского языка
    • Russko-anglijskije analogii v akcentuacii v otličije ot češskogo jazyka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2003, roč. 52, č. A51, s. [25]-32
Rozsah
[25]-32
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.