Jiráček, Jiří

Varianty jmen:

Jiráček, Jiří (preferováno)
Ирачек, Иржи
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 86.

Článek
Jiráček, Jiří. Aleš Brandner šedesátníkem. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 4, s. 47–48.

Článek
Jiráček, Jiří. Etymologie n-ových internacionálních sufixů desubstantivních adjektiv v současné ruštině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1982, roč. 31, č. A30, s. 99–102.

Článek
Jiráček, Jiří. [Fogarasi, Miklós. Beiträge zur Geschichte der internationalen Bildungssuffixe des Russischen: von den Anfängen bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 200–201.

Článek
Podborský, Vladimír. Hallstattské žárové hroby z Těšetic - Ruské ulice (okr. Znojmo) : (příspěvek k problematice velaticko-podolské skupiny). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1958, roč. 7, č. E3, s. 27–49.

Článek
Jiráček, Jiří. [Ilola, Eeva; Mustajoki, Arto; Report on Russian morphology as it appears in Zaliznyak's Grammatical Dictionary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1991, roč. 40, č. A39, s. 111–113.

Článek
Jiráček, Jiří. In memoriam Miroslava Molla. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1971, roč. 20, č. A19, s. 268–269.

Kapitola
Jiráček, Jiří. Jmenný rejstřík. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, s. 163–164.

Článek
Jiráček, Jiří. Jubileum profesora Stanislava Žaži. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2004, roč. 53, č. A52, s. 136–137.

Článek
Jiráček, Jiří. K interlingvální interferenci ve slovotvorbě. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1979, roč. 28, č. A27, s. 159–163.

Článek
Jiráček, Jiří. K nedožitému výročí narození L.V. Kopeckého. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1995, roč. 44, č. A43, s. 138–139.

Článek
Jiráček, Jiří. K otázce vývoje pravopisu substantiv na -изм v ruštině a -ismus/-izmus v češtině. Opera Slavica. 1995, roč. 5, č. 2, s. 44–47.

Článek
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena. K posunům v akcentuačním typu звездá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1993, roč. 42, č. A41, s. 109–117.

Článek
Jiráček, Jiří; Svobodová, Alena. K posunům v akcentuačním typu ценá. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1992, roč. 41, č. A40, s. 85–91.

Kapitola
Jiráček, Jiří. Materiálová příloha. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, s. 85–125.

Článek
Jiráček, Jiří. [Man, Oldřich; Velíšková, Oxana. Odborné lexikální minimum: (ruských fyzikálních textů z oboru elektřiny)]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 179–181.

Kapitola
Jiráček, Jiří. Morfémová a morfonologická charakteristika. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, s. 27–46.

Kapitola
Jiráček, Jiří. Obecný rámec. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, s. 15–26.

Článek
Jiráček, Jiří. [Obsah, výraz, význam: výbor z lingvistického díla Miloše Dokulila. Editoři Zdena Skoumalová a Jarmila Panevová]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 207–209.

Článek
Beneš, Pavel. O pobytu Jana Nerudy v Bukurešti : (k stému výročí sjednocení rumunských knížetství). Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1959, roč. 8, č. D6, s. 29–42.

Článek
Jiráček, Jiří. Pětasedmdesátiny prof. Stanislava Žaži. Opera Slavica. 2004, roč. 14, č. 2, s. 43–44.

Kapitola
Jiráček, Jiří. Předmluva. In: Jiráček, Jiří. Adjektiva s internacionálními sufixálními morfy v současné ruštině v porovnání s češtinou. 1984, s. 5–7.