Některé případy česko-německého syntaktického izomorfizmu ve světle ruštiny

Název: Některé případy česko-německého syntaktického izomorfizmu ve světle ruštiny
Variantní název:
  • Некоторые случаи чешско-немецкого синтаксического изоморфизма в свете русского языка
    • Nekotoryje slučai češsko-nemeckogo sintaksičeskogo izomorfizma v svete russkogo jazyka
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. [101]-107
Rozsah
[101]-107
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.