Žaža, Stanislav

Varianty jmen:

Žaža, Stanislav (preferováno)
Жажа, Станислав
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 164.

Článek
Večerka, Radoslav; Žaža, Stanislav; Pačesová, Jaroslava. 40 let slovanské jazykovědy na filozofické fakultě UJEP od osvobození v r. 1945. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1987, roč. 36, č. A35, s. 7–25.

Článek
Žaža, Stanislav. Adverbiální určení s významem kvantity v ruštině a v češtině. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1984, roč. 33, č. A32, s. 65–71.

Článek
Žaža, Stanislav. [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 255–258.

Článek
Žaža, Stanislav. [Aslanoff, S. Manuel typographique du russiste]. Opera Slavica. 1992, roč. 2, č. 2, s. 49–52.

Článek
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena. Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 233–235.

Článek
Žaža, Stanislav. [Běličová, Helena; Uhlířová, Ludmila. Slovanská věta]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1997, roč. 46, č. A45, s. 201–203.

Článek
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Новая русистика. 2010, roč. 3, č. 2, s. 63–72.

Článek
Žaža, Stanislav. Bezpředložkový lokál ve staré ruštině a jeho obdoby v antických jazycích. Opera Slavica. 2010, roč. 20, č. 4, s. 1–10.

Článek
Bartoněk, Antonín. The Boeotian and Thessalian narrowings of long vowels : a comparative study. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1962, roč. 11, č. A10, s. 167–179.

Článek
Žaža, Stanislav. [Borras, F. M.; Christian, Reginald Frank. Russian syntax: aspects of modern Russian syntax and vocabulary]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 189–190.

Článek
Vachek, Josef. Two chapters on written English. Brno studies in English. 1959, roč. 1, č. 1, s. 7–38.

Článek
Vachek, Josef. The decline of the phoneme /r/ in english. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 79–93.

Článek
Pernička, Radko Martin. Diplomové práce obhájené na katedře prehistorie FF UJEP v Brně v letech 1971 až 1975. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1980, roč. 29, č. E25, s. 273–276.

Článek
Žaža, Stanislav. [Gallo, Ján. Vyjadrovanie kategórie neurčitosti v ruštine a slovenčine]. Linguistica Brunensia. 2010, roč. 58, č. 1-2, s. 373–374.

Článek
Žaža, Stanislav. [Girtelschmidová, V.; Hladký, J. Mluvnice ruského jazyka pro příslušníky ČSLA]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1972, roč. 21, č. A20, s. 261–262.

Článek
Žaža, Stanislav. [Gregor, Jan. Verbonominální spojení v ruštině: (v částečné konfrontaci s češtinou)]. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 298–300.

Článek
Žaža, Stanislav. [Grepl, M.; Hladká, Z.; Jelínek, M.; Karlík, P.; Krčmová, M.; Nekula, M.; Rusínová, Z.; Šlosar, D. Příruční mluvnice češtiny]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1996, roč. 45, č. A44, s. 151–157.

Článek
Stiebitz, Ferdinand. Hlasatelé soumraku antiky. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. E, Řada archeologicko-klasická. 1962, roč. 11, č. E7, s. 69–79.

Článek
Žaža, Stanislav. In memoriam H. Puchljakové a T. Cablíkové. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1994, roč. 43, č. A42, s. 134.

Článek
Žaža, Stanislav. Jiřímu Jiráčkovi k pětaosmdesátinám. Linguistica Brunensia. 2009, roč. 57, č. 1-2, s. 242–243.

Článek
Žaža, Stanislav. Jubileum brněnského slavisty. Opera Slavica. 2018, roč. 28, č. 3, s. 62–63.

Článek
Žaža, Stanislav. Jubileum Jiřího Jiráčka. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1999, roč. 48, č. A47, s. 187–188.

Kapitola
Žaža, Stanislav. K funkci slovesa dát - дать v češtině a v ruštině. In: Grammaticvs : studia linguistica Adolfo Erharto quinque et septuagenario oblata. 2001, s. 226–232.

Kapitola
Žaža, Stanislav. K otázkám konfrontačního studia ruské a české skladby. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 132–134.