Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence

Název: Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence
Variantní název:
  • Schlesische mundartliche Zeichen im sog. Korpus der privaten Korrespondenz
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. [201]-207
Rozsah
[201]-207
  • ISSN
    0231-7567
Type: Článek
Jazyk
Jazyk shrnutí
Licence: Neurčená licence
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.

Note
Stať vznikla v rámci projektu GA ČR č. 405/03/0248