Vojtová, Jarmila

Varianty jmen:

Vojtová, Jarmila (preferováno)
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 11 z celkového počtu 11.

Kapitola
Vojtová, Jarmila. Abecední rejstřík zaznamenaných výrazů. In: Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 2008, s. 229–279.

Kapitola
Vojtová, Jarmila. Diferenční slovník. In: Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 2008, s. 27–167.

Článek
Vojtová, Jarmila. [Hladká, Zdeňka. Přenesená pojmenování rostlin v českých dialektech: k sémantickému tvoření lexikálních jednotek v nářečích]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2001, roč. 50, č. A49, s. 251–254.

Kapitola
Vojtová, Jarmila. Ideografický heslář. In: Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 2008, s. 169–227.

Článek
Vojtová, Jarmila. Jedinečná procházka labyrintem nářečních slov. Linguistica Brunensia. 2019, roč. 67, č. 2, s. 75–77.

Článek
Vojtová, Jarmila. [Kloferová, Stanislava. Mluva v severomoravském pohraničí]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 170–172.

Článek
Vojtová, Jarmila. Perspektivy nářeční lexikografie. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2002, roč. 51, č. A50, s. 105–110.

Článek
Vojtová, Jarmila. Slezské nářeční rysy v Korpusu soukromé korespondence. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2006, roč. 55, č. A54, s. 201–207.

Kapitola
Vojtová, Jarmila. Úvod. In: Vojtová, Jarmila. Slovník středomoravského nářečí horského typu. 2008, s. 7–25.

Článek
Vojtová, Jarmila. Z lexikální zásoby hanáckého nářečí tzv. horského typu. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 2000, roč. 49, č. A48, s. 131–137.