Nové práce o tvoření slov

Název: Nové práce o tvoření slov
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. [170]-174
Rozsah
[170]-174
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Horecký, Ján. Slovotvorná sústava slovenčiny. Bratislava: SAV, 1959. 217 s.
Dokulil, Miloš. Tvoření slov v češtině. Část 1., Teorie odvozováni slov. Praha: ČSAV, 1962. 190 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.