A11

Title: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná
Rok: 1963
Ročník: 12
Číslo: A11
Rok vydání
1963
Poznámka
  • Věnováno V. mezinárodnímu sjezdu slavistů v Sofii
Články
Title Document
K otázce vzniku a diferenciace slovanských jazyků | [5]–20
Čejka, Mirek; Lamprecht, Arnošt
PDF
Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek | [21]–28
Bauer, Jaroslav
PDF
K vývojovým tendencím v dnešní češtině | [29]–41
Vašek, Antonín
PDF
K předmětu tzv. teorie promluvy | [43]–52
Grepl, Miroslav
PDF
Východomoravské typy jmenných vět | [53]–62
Chloupek, Jan; Michálková, Věra
PDF
Возможности координации правил правописания в славянских языках | [63]–71
Žaža, Stanislav
PDF
K otázce palatálních okluzív v makedonštině | [73]–80
Pačesová, Jaroslava
PDF
The place of the sound [ř] in the structures of Slavonic languages | [81]–92
Vachek, Josef
PDF
K teoretickým otázkám srovnávací stylistiky slovanských jazyků | [93]–106
Jelínek, Milan
PDF
К дативно-инфинитивниым конструкциям в старославянском языке | [107]–126
Mrázek, Roman
PDF
Le sens général de la première personne du singulier | [127]–131
Beneš, Pavel
PDF
Syntaktická část dotazníku pro připravovaný Atlas českých nářečí | [133]–139
Balhar, Jan
PDF
Materiály
Title Document
Syntaktický vývoj bezpředložkového adnominálního genitivu v středobulharských evangeliích | [141]–153
Sýkorová, Ludmila
PDF
K tvoření deminutiv ve staré češtině | [154]–162
Rusínová, Zdenka
PDF
Mená činiteľského významu v starej češtine | [163]–169
Bartáková, Jarmila
PDF
Rozhledy
Title Document
Nové práce o tvoření slov | [170]–174
Šlosar, Dušan
PDF
Recenze
Title Document
Na okraj jihoslovanské dialektologie | [175]–179
Skulina, Josef
PDF
[Bielfeldt, Hans Holm. Altslawische Grammatik] | 180–183
Večerka, Radoslav
PDF
[Večerka, Radoslav. Syntax aktivních participií v staroslověnštině] | 183–185
Bauer, Jaroslav
PDF
[Conevski, Tončo. Narăčnik po ezikova kultura: za učenici, studenti i za čuždenci, izučavašti bălgarski ezik] | 185–187
Šaur, Vladimír
PDF
[Perrot, Jean. Les dérivés latins en -men et -mentum] | 187–196
Mátl, Antonín
PDF
[Olteanu, Pandele. Limba povestirilor slave despre Vlad Ţepeş] | 196–197
Beneš, Pavel
PDF
[Rückläufiges Wörterbuch der russischen Sprache der Gegenwart. Redigoval H.H. Bielfeldt] | 197–198
Žaža, Stanislav
PDF
[Borodina, M. Phonétique historique du français, avec éléments de dialectologie] | 198–199
Ducháček, Otto
PDF
[Lage, G. Raynaud de. Introduction à l'ancien français] | 200
Ducháček, Otto
PDF
[Martinet, A. Éléments de linguistique générale] | 200–201
Ducháček, Otto
PDF
[Ducháček, Otto. Le champ conceptuel de la beauté en français moderne] | 201–204
Gleibman, E. V.
PDF
[Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. I. [díl], Grammatik ; Slupski, Annemarie. Polnisches Elementarbuch. II. [díl], Übungsbuch] | 204–205
Pelikán, Jarmil
PDF
[Sobinnikova, V.I. Strojenije složnogo predloženija v narodnych govorach ; Sobinnikova, V.I. Prostoje predloženije v russkich narodnych govorach] | 205–210
Balhar, Jan
PDF
[Popov, Konstantin. Săvremenen bălgarski ezik: sintaksis] | 210–214
Šaur, Vladimír
PDF
[Gimson, A.C. An introduction to the pronunciation of English] | 214–216
Firbas, Jan
PDF
[Chaucer, Geoffrey. Ausgewählte Canterbury Erzählungen: englisch und deutsch mit Einteitung und Erklärungen] | 216
Vachek, Josef
PDF
Title Document
Výměna - Книгообмен - Büchereinlauf - Books received | [217]–222
PDF