Dvě nová díla polské historické lexikografie

Název: Dvě nová díla polské historické lexikografie
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 148-150
Rozsah
148-150
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Słownik języka Jana Chryzostoma Paska. Tom I, (A -N). Wroclaw-Warszawa-Kra­ków, 1965. XXIV + 515.
Słownik polszczyzny XVI wieku. Tom I, (A-Bany). Wroclaw-Warszawa-Kraków, 1966. CXLII+ 303 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.