[Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]

Název: [Alston, William P. Philosophy of language ; Cornman, James W. Metaphysics, reference and language]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1974-1975, roč. 23-24, č. A22-23, s. 255-258
Rozsah
255-258
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Alston, William P. Philosophy of language. New York: Englewood Cliffs, 1965. 113 s.
Cornman, James W. Metaphysics, reference and language. Second printing. New Haven-London, 1970. 288 s.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.