[Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]

Název: [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]
Zdrojový dokument: Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 203-204
Rozsah
203-204
Type: Recenze
Jazyk
Licence: Neurčená licence
Reviewed work
Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze. Berlin: Akademie-Verlag, 1959. 55 s. Berichte über die Verhandlungen der Sächsischen Akademie der Wissenschaften zu Leipzig, Philologisch-historische Klasse, Band 103, Heft 6.
 

Upozornění: Tyto citace jsou generovány automaticky. Nemusí být zcela správně podle citačních pravidel.