Bauer, Jaroslav

Varianty jmen:

Bauer, Jaroslav (preferováno)
Бауэр, Ярослав
Typ dokumentu
Zobrazují se záznamy 1 - 25 z celkového počtu 58.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Birnbaum, Henrik. Untersuchungen zu den Zukunfteumschreibungen mit dem Infinitiv im Altkirchenslavischen: ein Beitrag zur historischen Verbalsystem des Slavischen]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 150–152.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Bräuer, Herbert. Untersuchungen zum Konjunktiv im Altkirchenslavischen und im Altrussischen. Teil I. Die Final- und abhängigen Heischesätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1959, roč. 8, č. A7, s. 123–127.

Článek
Krystýnek, Jiří. České překlady z polské literatury v letech 1914-1930. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1964, roč. 13, č. D11, s. 79–96.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. K zásadám sestavování syntaktického dotazníku pro slovanský jazykový atlas. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 421–423.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Ke vztahu mezi vývojem souvětí a vývojem myšlení. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 293–295.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Z.; Lehr-Spłaiviński, T.; Urbańczyk, S. Gramatyka historyczna języka polskiego]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1958, roč. 7, č. A6, s. 135–139.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Klemensiewicz, Zenon; Pisarkowa, Krystyna; Konieczna-Twardzikowa, Jadwiga. Zapomniane konstrukcje składni staropolskiej: wybór przykładów]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1968, roč. 17, č. A16, s. 147–148.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Konference o historickosrovnávacím studiu slovanské syntaxe a o studiu skladby nářeční v Brně 17.-21.IV.1962. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 7–12.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Konstitutivní a fakultativní prvky větných schémat. In: Otázky slovanské syntaxe. II, Sborník symposia "Strukturní typy slovanské věty a jejich vývoj", Brno 20.-22.10.1966. 1968, s. 164–165.

Článek
Bauer, Jaroslav. K otázce významů a funkcí spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 27–36.

Článek
Bauer, Jaroslav. K vývoji polských obsahových vět. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 71–80.

Článek
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktická konference v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 211.

Článek
Bauer, Jaroslav. Mezinárodní syntaktické symposium v Brně. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1967, roč. 16, č. A15, s. 216–219.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Müller, Gertraud; Frings, Theodor. Die Entstehung der deutschen daß-Sätze]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1961, roč. 10, č. A9, s. 203–204.

Článek
Bauer, Jaroslav. Nové edice starých lužickosrbských textů. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 176–177.

Článek
Bauer, Jaroslav. Několik poznámek o pojmech slovní spojení, větná dvojice a syntagma. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1952, roč. 1, č. A1, s. 26–57.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Nieminen, Eino. Beiträge zur altpolnischen Syntax]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1957, roč. 6, č. A5, s. 119–129.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Obecné, metodologické a programové články. In: Bauer, Jaroslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. 1972, s. 9–104.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Oprava tiskových chyb. In: Bauer, Jaroslav. Syntactica slavica : vybrané práce ze slovanské skladby. 1972, s. .

Článek
Bauer, Jaroslav. Podíl citoslovcí na vzniku českých spojek. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1963, roč. 12, č. A11, s. 21–28.

Článek
Krystýnek, Jiří. Polské vlivy v české historické próze. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. D, Řada literárněvědná. 1963, roč. 12, č. D10, s. 55–79.

Kapitola
Bauer, Jaroslav. Poznámky k diskusi o souvětí. In: Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. 1962, s. 280–284.

Článek
Bauer, Jaroslav. [Prinoški k serbskemu rěčespytej. Red. H. Fasske a R. Lötzsch]. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1969, roč. 18, č. A17, s. 177–179.

Článek
Bauer, Jaroslav. Připravovaná vědecká konference. Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity. A, Řada jazykovědná. 1960, roč. 9, č. A8, s. 160–161.